Ogólne Warunki Sprzedaży

Strona sprzedaży internetowej www.delorentis.fr prowadzona jest przez firmę Tolonensis Creation, której siedziba znajduje się w Warszawie. Firma zarejestrowana jest pod numerami REGON 160284430, NIP UE - 749-206-08-26. 
Wszystkie zamówienia dokonane na stronie odbywają się zgodnie z warunkami sprzedaży firmy Tolonensis Creation, która zastrzega sobie prawo ich modyfikacji w każdym momencie. Warunki sprzedaży przedstawione na stronie www.delorentis.pl znajdują zastosowanie w momencie złożenia zamówienia.

1 - Zakupy

Zakupy w sklepie internetowym odbywają się poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej sklepu www.delorentis.com Informacja o złożonym zamówieniu jest potwierdzana drogą mailową na adres wskazany przez klienta podczas jego rejestracji na stronie sklepu.

2 - Cena i płatności

Ceny produktów prezentowanych na stronie sklepu zawierają podatek VAT (cena brutto). Podane ceny nie obejmują kosztu wysyłki. Płatność za złożone zamówienie odbywa się poprzez dokonanie przelewu z góry na konto sklepu lub za pośrednictwem systemu bezpiecznych PayU - PayU.pl (karta kredytowa lub przelew elektroniczny).

Integracja deLorentis z systemem PayU pozwala na dokonywanie transakcji za dokonane zakupy w warunkach najwyższego bezpieczeństwa.

Procedura płatności opiera się na zastosowaniu w sieci systemu szyfrowania SSL (Secure Socket Layer). W celu przeciwdziałania fraudom zaleca się nieujawnianie swoich danych bankowych, z wyjątkiem dokonywania transakcji płatności.

Przy dokonywaniu transakcji zapłaty należy zwrócić uwagę, aby w wywołanym adresie pojawiła się informacja, że włączony jest tryb poufności (https:// ...oraz w zależności od używanej przeglądarki - ikona w postaci kłódki lub klucza).

3 - Realizacja zamówienia

Czas realizacji zamówienia (okres liczony od dnia roboczego następującego po zapłacie za złożone zamówienie do dnia wysyłki) wynosi około 2 dni roboczych.

O rozpoczęciu realizacji zamówienia oraz wysyłce zamówionego towaru klient zostaje powiadomiony drogą mailową. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie deLorentis.

4 - Wysyłka

Towar wysyłany jest do klienta za pośrednictwem poczty kurierskiej DPD Polska.

Doręczenie przesyłki przez DPD Polska powinno odbyć się następnego dnia.

Do przesyłki każdorazowo dołączana jest faktura. Koszt wysyłki na teren Polski wynosi 9,50 PLN brutto

5 - Gwarancja

Oferowane w sklepie produkty objęte są 1 roczną gwarancją deLorentis licząc od daty zakupu zegara.

Podobnie mechanizmy kwarcowe zegarów objęte są gwarancją przez okres 3 lata licząc od daty zakupu zegara.

Gwarancja jest ważna tylko na podstawie dowodu zakupu zegara (faktura). Po okresie gwarancji w przypadku usterki mechanizmu, deLorentis proponuje jego wymianę. Transport i wymiana mechanizmu odbywać się będą na koszt klienta.

Kontakt z Tolonensis Creation przez formularz kontaktowy lub kontakt telefoniczny pod numerem 515 295 700 lub kontakt z dystrybutorem zegarów deLorentis.

6 - Zwroty

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów, klient w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie bez podania przyczyny.

Zwrot może nastąpić tylko wówczas kiedy zakupiony produkt nie był używany, nie został pozbawiony oryginalnego opakowania i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony.

Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę. Koszt odesłania zwracanego towaru pokrywa klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7 - Bezpieczenstwo

Tolonensis Creation gwarantuje całkowite bezpieczeństwo danych osobowych, które zostają mu powierzone podczas składania zamówienia.

System bezpieczeństwa sklepu zapewnia poufność danych osobowych oraz wszelkich informacji odnośnie zawieranych transakcji oraz ich właściwe wykorzystanie.

Dane osobowe będą wykorzystywane przez operatora sklepu jedynie w zakresie niezbędnym do obsługi transakcji oraz wystawienia dokumentów zakupu i wysyłki zamówionych produktów.

Powierzone dane nie będą nigdy udostępniane ani osobom trzecim, ani żadnym instytucjom.

8 - Prawa autorskie

Wszelkie zdjęcia przedstawione na stronie deLorentis oraz wszystkie elementy tworzące tę stronę stanowią wyłączną własność firmy Tolonensis Creation.

Kopiowanie dokumentów, opisów, zdjęć dozwolone jest tylko do wykorzystania prywatnego. Każde inne wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie, może odbyć się tylko i wyłącznie za zgodą pisemną właściciela strony sklepu.

9 - Dane firmy

Tolonensis Creation

ul. Skarbka z Gór 140A lok. 21

03 -287 Warszawa

Tel: 515 295 700

Regon: 160284430

NIP: PL 749-206-08-26

Pobierz Regulamin Pobierz regulamin